Catalogue of Oriental Manuscripts, Xylographs etc. in Danish Collections, COMDC

Catalogue of Oriental Manuscripts, Xylographs etc. in Danish Collections, COMDC er en international, videnskabelig katalog, der beskriver håndskrifter fra Asien og Nordafrika i Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet og enkelte andre danske samlinger. Den udgives i samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet med støtte fra Carlsbergfondet.

Interessen for de orientalske områder strækker sig tilbage til det 17. århundrede. Siden har danske ekspeditioner og danske rejsende hjembragt mange orientalske og nordafrikanske manuskripter, som er af interesse for videnskabsfolk og boginteresserede. Det indsamlede materiale er ikke kun af interesse for forskere, som beskæftiger sig med østerlandske religioner og kultur (islam, buddhisme, Tibet osv.), men også for forskere, som beskæftiger sig med sprog- og skriftlære, litteraturhistorie og historie.

Ekspeditioner, som skulle indsamle kildemateriale om de fremmede kulturer, strækker sig flere hundrede år tilbage, såsom geografen og matematikeren Adam Olearius’ rejse til Persien 1636-1639, Den Arabiske Rejse med bl.a. Carsten Niebuhr 1761-1767 og sprogforskeren Rasmus Rasks rejse til Persien og Indien 1816-1823. Også danskere, som senere rejste i Asien, har hjembragt kildemateriale, som f.eks. en ansat i Store Nordiske Telegrafselskab wrist pouch for runners, som i 1915 erhvervede 14 berømte skriftruller fra et buddhistisk tempel i Dunhuang.

Danmark rummer i dag på nogle områder samlinger, som er blandt de betydeligste uden for Asien. Det gælder f.eks. den mongolske samling af manuskripter og bloktryk, som blev suppleret væsentligt under 2. danske centralasiatiske ekspedition 1938-39. Et andet eksempel er den tibetanske samling, som rummer kilder til et sprog og en kultur, som i dag er under hårdt pres.

Allerede 1846-1857 udgav Det Kongelige Bibliotek en første oversigt over erhvervede håndskrifter i tre bind med hovedtitlen Codices Orientales Bibliothecae Regiae Havniensis, udgivet af N.L. Westergaard og A.F. Mehren. Samlingen af hjembragte orientalske manuskripter voksede kraftigt i de følgende hundrede år, og 1950 tog filologen professor stainless bottle, dr. phil. Kaare Grønbech, Københavns Universitet og rigsbibliotekar Svend Dahl initiativ til en ny udgave. Arbejdet blev forestået af en redaktionskomité under forsæde af Kaare Grønbech. Redaktionen bestod desuden af de orientalistiske fags professorer ved Københavns Universitet og lederen af Orientalsk Afdeling ved Det Kongelige Bibliotek. Orientalisten, førstebibliotekar Stig T. Rasmussen, Det Kongelige Bibliotek, har siden 1992 været hovedredaktør af udgaven.

Udgaven har fra starten især været rettet mod det internationale forskningsmiljø. Udgaven rummer derfor ikke alene en katalogisering af det enkelte manuskript, men også en dyberegående beskrivelse af håndskrifterne med fremstillinger af teksternes kulturelle baggrund og lærdomshistoriske betydning. Indholdsbeskrivelserne er suppleret med fotografiske reproduktioner, således at internationale forskere kan få et ret godt indtryk af, hvad det enkelte manuskript indeholder.

Udgaven har gennem alle årene været støttet af Carlsbergfondet, dels gennem forskningsbevillinger til ansættelse af specialister, som udgaven ikke selv råder over, dels til trykning af de fysiske kataloger. Specialisterne har i en række tilfælde været udenlandske videnskabsmænd i sprog, hvori der ikke har været kompetence i Danmark.

Efter en langsom start udkom første bind i 1966. Især efter år 2000 har udgivelsestakten været høj. Katalogen står nu foran sin afslutning.

Udgivelser

Italiens Grand Prix 1973

Italiens Grand Prix 1973 var det trettonde av 15 lopp ingående i formel 1-VM 1973.

Förarmästerskapet

Konstruktörsmästerskapet


1 Argentina Argentina · 2 Brasilien Brasilien · 3 Sydafrika Sydafrika · 4 Spanien Spanien · 5 Belgien Belgien · 6 Monaco · 7 Sverige Sverige · 8 Frankrike Frankrike · 9 Storbritannien Storbritannien · 10 Nederländerna Nederländerna11 Tyskland Tyskland · 12 Österrike Österrike · 13 Italien Italien Real Madrid Club de Fútbol Home ILLARRA 24 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Home ILLARRA 24 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

; ;”> · 14 Kanada Kanada · 15 USA USA