Nedbør

Nedbør er en meteorologisk betegnelse for vann som treffer jordens overflate. Den har formene regn og snø samt de spesielle utgavene sludd, hagl, graupel og yr. Nedbør er en svært viktig del av vannets kretsløp reusable glass bottles, og er kilden til mesteparten av ferskvannet på Jorda funky football socks. I fagkretser er det uenighet om hvorvidt kondensering som dugg eller rim skal regnes som nedbør.

Nedbør blir dannet når relativ varm og fuktig luft stiger. Når luften blir avkjølt begynner vanndamp å kondensere på kondensasjonskjerner og danner skyer. Når skydråpene har blitt store nok kan to prosesser føre til nedbør, koalesens og Bergeronprosessen.

Koalesens skjer når vanndråper kolliderer og vokser sammen til større dråper, eller når vanndråper fryser til på en iskrystall. På grunn av luftmotstanden er vanndråpene i en sky mer eller mindre stasjonære. Sammen med luftturbulens kolliderer vanndråpene og danner større dråper. Koalesensprosessen fortsetter fram til dråpene er blitt så store at luftmotstanden ikke kan holde på dem lenger og de faller ut av skyene som nedbør.

Bergeronprosessen er en prosess der underkjølte vanndråper fryser til på iskrystaller. Når disse iskrystallene vokser og blir tunge nok, vil de begynne og å falle og øke massen sin ved koalesens med andre iskrystaller og vanndråper. Denne prosessen er avhengig av temperatur, siden underkjølte dråper bare eksisterer i skyer som er under frysepunktet. På grunn av den store temperaturforskjellen mellom sky og jordoverflate, kan iskrystallene smelte og bli regn før den når bakken.

Konvektiv nedbør oppstår fra konvektive skyer, for eksempel cumulonimbus eller cumulus congestus, som byger. Siden konvektive skyer ikke har så stor horisontal utstrekning vil ikke en enkelt byge dekke et stort område, men de kan til gjengjeld ha svært kraftig intensitet. Konvektiv nedbør er vanligst i tropene. Hagl er alltid et tegn på konveksjon. På mildere bredder er konvektiv nedbør assosiert med kaldfronter (ofte bak fronten), bygelinjer og varmfronter med store mengder fukt.

Stratiform nedbør, også kjent som storskala nedbør eller frontnedbør, oppstår ved at luften sakte stiger sammen med synoptiske systemer som kaldfronter eller foran varmfronter.

Orografisk nedbør oppstår på losiden av fjell når større luftstrømmer kommer mot en fjellkjede og blir hevet opp i høyden. Lufta blir adiabatisk avkjølt og kondenserer. I områder av verden med forholdsvis vedvarende vindretning vil klimaet på vindsiden av fjellet ofte være vesentlig forskjellig fra klimaet på lesiden av fjellet. På vindsiden vil fjellene føre til orografisk nedbør, mens lesiden ofte blir liggende i en regnskygge med fønvind i tillegg. Et eksempel på denne effekten finner vi sør i Norge der Vestlandet har et vesentlig våtere klima enn Østlandet.

Nedbør måles med ulike typer nedbørmålere, og angis vanligvis i millimeter (med en desimal). Tallet viser til hvor høyt vannet i flytende form vil stå over bakken om det ikke synker i jorda, renner vekk eller fordamper. En millimeter nedbør tilsvarer en liter per kvadratmeter. Nedbør som snø eller sludd smeltes til vann, før en måler mengden.

Nedbørmålinger skjer manuelt eller automatisk. For manuell måling kan en i prinsippet bruke en hvilken som helst beholder med rette vegger. Til offisielle målinger brukes ei spesiallagd oppsamlingsbøtte med en åpningsflate på 200-225 cm² (ulike modeller). Mange steder påmonteres bøtta en vindskjerm. Denne kan kompensere noe for vind som gjør at nedbøren treffer i skrå vinkel, slik at for lite nedbør samles opp. Noen nedbørmålere har en spesiell oppsamler for den tida av året da nedbøren i hovedsak kommer som snø.

Den oppsamlede nedbøren blir 1-4 ganger i døgnet helt over i målebeger, der en tydelig kan lese av mengden. På værstasjoner blir nedbøren målt til samme tid over hele verden, klokka 06 UTC og klokka 18 UTC. Noen få av disse måler også klokka 12 og 00 UTC. Nedbørstasjoner måler stort sett nedbør bare én gang i døgnet. I Norge har dette tradisjonelt skjedd klokka 8 klokketid (uansett årstid), men en går nå i økende grad over til å måle klokka 06 UTC også på disse stasjonene. Stasjoner i nettverket til Meteorologisk institutt rapporterer inn innmålt mengde enten i sanntid eller ved ukentlige samlemeldinger.

I værstatistikk brukes betegnelsen nedbørdøgn på 24 timer fram til klokka 06 UTC den oppgitte datoen. Dette betyr at nedbør som faller på dagtid, bokføres på påfølgende dato.

Automatiske nedbørmålinger skjer på ulike vis. Den vanligste er ved at ei oppsamlingsbøtte veies kontinuerlig, og at vekten konverteres til millimeter. Automatstasjoner gir dermed gjerne timesverdier av nedbør.

Snøfall er vanskelig å måle i kraftig vind, fordi opptil 80 % av snøen kan blåse forbi måleren. Norske forskere har utviklet en formel for korreksjon av vindpåvirkede målinger. Formelen gir kraftselskapene anledning til å regulere vannkraften bedre etter forventet forbruk og produksjon.

Dugg og rim vil avsettes i måleren og gi støy.

I Norge er det mest nedbør på Vestlandet. Sør-Norge ligger midt i vestavindsbeltet, og mange av lavtrykkene som kommer inn mot Europa passerer i nærheten av Sør-Norge. Frontsystemene disse bringer med seg kommer ofte inn mot Vestlandet. I tillegg vil fjellene som deler Sør-Norge på langs føre til orografisk nedbør i vest. Fra september til januar regner det omtrent 2 av 3 dager på Vestlandet og i løpet av et år får enkelte steder over 3000 mm nedbør.

Nordover i landet er det derimot mye mindre nedbør, hovedsakelig fordi temperaturen er lavere her og luften kan ikke holde på så mye fukt som lenger sør. Østlandet har også mye mindre nedbør enn i vest, mest fordi fjellene som deler Sør-Norge fører til en regnskyggeeffekt på østsiden. De nordlige dalstrøkene på Østlandet er blant de tørreste områdene i landet på grunn av fjell både i vest og i nord.

Figuren til høyre viser månedsvis nedbør gjennom året.

Work content

In thermodynamic analysis of chemical reactions, the term free energy denotes either of two related concepts of importance expressing the total amount of energy which is used up or released during a chemical reaction. Both attempt to capture that part of the total energy of a system which is available for “useful work” and is hence not stored in “useless random thermal motion”. As a system undergoes changes, its free energy will decrease.

When a system of molecules undergoes change, whether chemical reaction or changes in physical states such as phase changes, there are two tendencies driving the changes:

If

U
{\displaystyle U}


T
{\displaystyle T}


the temperature, and

S
{\displaystyle S}


the entropy, these two tendencies can be combined by stating that the expression

tends to decrease. Strictly, this is only true in situations where the volume is constant, as in sealed containers. The change in Helmholtz free energy is equal to the maximum work accompanying the process of the system occurring at constant volume

At constant temperature

If the pressure is constant, as in open containers, the enthalpy

H


=


U


+


P


V
{\displaystyle H=U+PV}


P
{\displaystyle P}


represents the pressure and

V
{\displaystyle V}


represents the volume) replaces the energy, and thus the quantity that must be minimized is

Tower of Love

Tower of Love is the debut album by Manchester based multi-instrumentalist Jim Noir. First released on 12 December 2005, it largely consists of songs taken from Noir’s first three releases, Eanie Meany EP, My Patch EP and A Quiet Man EP.

Allmusic’s Tim Sendra described the album as a “blending of the cheesy drum machines and bubbling synths of indie electronic, the lo-fi guitars and adult-child vocals of indie pop, and the full-bodied and harmony-drenched arrangements of chamber pop into a swirling, soothing, and truly lovely Technicolor pop confection”.

The album cover art features a lighthouse running water pack, emitting heart symbols instead of light. There appear to be two versions of the album cover, one with a door in the lighthouse and one without a door.[citation needed]

Everything by Jim Noir.

The album received by and large positive reviews from music critics. At Metacritic, which assigns a normalised rating out of 100 to reviews from mainstream critics, the album has an average score of 73 out of 100 sport top water bottle, which indicates “generally favorable reviews” based on 18 reviews.

Calling Noir a “melodic genius”, The Guardian‘s Dave Simpson described the album as “a cross between a classic 1960s album and half-forgotten children’s TV themes”, “rich in the sort of melodies you’d think went out with Simon and Garfunkel and Smile-era Beach Boys.” In similar vein, PopMatters’ Dan Raper described the album as “sophisticated pop music with broad appeal” that “hums with 60s pop brilliantine and a slightly uncomfortable childhood nostalgia”. Speaking about notable influences on the album, Raper wrote that “Jim Noir casually allows the history of pop music to inform his arrangements; luckily, he never allows them to overwhelm his natural sense of melody. Somehow, these sweet songs still sound fresh.” He further praised the album for retaining “a sunny optimism that’s difficult to resist. For that reason alone Tower of Love is worth a listen.” In his review, Allmusic’s Tim Sendra especially noted the album’s “catchy and richly constructed tunes”, predicting that listeners “will be hard-pressed to keep from walking around all day grinning like a fish once you give the album an airing. In fact, doctors should prescribe a spin of Tower of Love to chase the blues away running gear phone holder. The only problem with the record is that it paints Noir into a corner, as it will be hard to top.” In his review, Drowned In Sound’s Dom Gourlay concluded that “[a]lthough not strictly an album in that it wasn’t created for the purpose of such [. runners water bottle..], it still wipes the floor with most other albums of a similar genre released this, or indeed any other year in the last ten. […] Tower Of Love is a tasty entree that merely whets the appetite for the first album proper.”

While praising its melodies, Pitchfork Media’s Sam Ubl criticised the album’s “subject matter” and Noir’s “trying to emphasize the naïvety of his naïve-sounding music with naïve content”: “Let’s just say Tower of Love isn’t out to offend or challenge or discomfit anyone.”

British Islands

British Islands is a term within the law of the United Kingdom which since 1889 has referred collectively to the following four polities:

The Isle of Man and the two Bailiwicks are Crown dependencies and are not a part of the United Kingdom. The Parliament of the United Kingdom on occasions introduces legislation that is extended to the islands, normally by the use of Orders in Council. For this reason it has been found useful to have a collective term for the combined territories. Dating back to 1889, a statutory definition can be found in the Interpretation Act 1978 lint defuzzer.

The term United Kingdom and Islands is used in the Immigration Act 1971.

British passports issued in the UK have the wording “United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland” on their cover. In the Crown dependencies, this is replaced by “British Islands – Bailiwick of Jersey”, “British Islands – Bailiwick of Guernsey” or “British Islands – Isle of Man”. These passports are issued to all British citizens resident in the jurisdiction in question.

Section 5 of the Interpretation Act 1978 provides that “in any Act, unless the contrary intention appears” the expression “British Islands” is to be construed according to Schedule 1 of that Act purple stainless steel water bottle, which contains the following paragraph:

“British Islands” means the United Kingdom, the Channel Islands and the Isle of Man.

Subject to paragraph 4(2) of Schedule 2 how to tenderize beef quickly, that paragraph of Schedule 1 applies, so far as applicable, to Acts passed after the year 1889.

Paragraph 4(2) provides:

The definition of “British Islands”, in its application to Acts passed after the establishment of the Irish Free State but before the commencement of this Act, includes the Republic of Ireland.

The Irish Free State was established on 6 December 1922 and the Interpretation Act 1978 came into force on 1 January 1979.

The Interpretation Act 1978 applies to itself and to any Act passed after the commencement of that Act and, to the extent specified in Part I of Schedule 2, to Acts passed before the commencement of that Act.

Jimmy George

Jimmy George (March 8, 1955 in Peravoor – November 30, 1987) is often considered one of the greatest volleyball players of all time and was a member of India men’s national volleyball team. He was the first Indian volleyball player to become a professional and played club volleyball in Italy.

Jimmy George was born to the famous Kudakkachira family, at Thondiyil near Peravoor and learned to play volleyball from his father, a former university-level player. He played for St. Joseph’s High School in Peravoor. In 1970, Jimmy became a member of the University of Calicut volleyball team. In 1973, he joined St. Thomas College, Pala. Jimmy represented the Kerala University four times from 1973 to 1976. The Kerala team won the All India Inter-University Championship during these four years. He was the captain of the team in 1973. He secured a berth in the Kerala State Team at the age of 16, in 1971, and thereafter he represented the state nine times.

In 1976, Jimmy quit medical college to join Kerala Police where he remained a member of the police team until his death. He took leave from the Kerala Police in 1979 and went to the Persian Gulf to play for Abu Dhabi Sports Club. In 1982 he left Abu Dhabi to join Coletto Club at Treviso in Italy and played for them for a season. He then switched to System Impiani and played for them in 1983-84. Returning to India he rejoined Kerala Police, played his last Nationals at Kanpur in 1985 and went back to Italy to play for Arrital team. In 1987-88 he signed a contract with Eurostyle-Euroslba team at Montchiari in Brescia and it was during that period that he died in a car crash.

Jimmy played for India’s national volleyball team in the Asian Games in Tehran (1974) reflective running belts, Bangkok (1978) and in Seoul (1986) where India won the bronze medal pilling fabric shaver. He was captain of the Indian team that played at Saudi Arabia in 1985, and led the Indian team to victory in India Gold Cup International Volleyball Tournament at Hyderabad in 1986.

At age 21 best running hydration, Jimmy George was the youngest volleyball player to win the Arjuna Award. He was given the G.V. Raja Award in 1975 and won the Manorama Award, for the best sportsman of Kerala, in 1976. He was judged the best player in the Gulf Region while playing for Abu Dhabi Sports Club, from 1979-82. He played as a professional in Italy from 1982-1984 and 1985-1987 football uniform designer, and in his prime was considered one of the best attackers of the world. In 2000, Malayala Manorama, a newspaper in Malayalam, honored him as the best sportsman of Kerala of the 20th century.2016 malayalam film karimkunnam sixes starring Anoop menon and Manju warrier pays tribute to Jimmy george

Jimmy died in a car accident in Italy on November 30, 1987, at the age of 32. His funeral ceremony was an unforgettable day for the natives of Peravoor. Thousands of people from different parts of Kannur District and Kerala State reached Peravoor to attend the function.His Body now rests at the Cemetery of St. Joseph’s Church Peravoor, Thondiyil. Following his death, the Jimmy George Foundation was established, which in 1989 instituted the Jimmy George Award for best sportsperson of Kerala. The foundation also makes available cash awards at St. Joseph’s High School, Peravoor, and at Devagiri College.

The government of Kerala dedicated its indoor stadium at Trivandrum named as Jimmy George Indoor Stadium. At St. Thomas College, Pala, a volleyball stadium is named after him, as were a stadium of St.Joseph’s Higher Secondary School and a road at Peravoor. At Kannur, the District Headquarters, Police Department named its conference hall in the name of Jimmy George. An indoor stadium in Italy, called PalaGeorge, was dedicated in his memory at Montichiari, Brescia, and an annual junior tournament is organized in his memory. Since 1989, the Kerala Volleyball League of North America organizes the Jimmy George Super Trophy Volleyball Tournament.

1991 uprising in Basra

Iraqi government victory

Ba’athist Iraq

Shi’a rebels:

Northern Iraq

The 1991 uprising in Basra was the scene of the beginning of the unrest in Iraq following the Gulf War. The uprising started after demoralized troops throughout Iraq began to rebel against Saddam Hussein, in particular after a tank driver in Basra fired at a public portrait of Saddam Hussein. Basra became a chaotic battlefield between military defectors and Iraqi Republican Guard, with most of the fighting taking place at close quarters running water bottles waist. Most of Basra had been retaken by mid March, but rebels in parts such as Tanuma managed to hold out until mid April. After Ba’athist forces had regained control, they engaged in a crackdown against civilians and suspected supporters of the uprising.

The turmoil began in Basra on 1 March 1991, one day after the Gulf War ceasefire milton stainless steel water bottle, when a T-72 tank gunner returning home after Iraq’s defeat in Kuwait fired a shell into an enormous portrait of Saddam Hussein hanging over the city’s main square and the other soldiers applauded.

By 4 March, the forces loyal to Saddam Hussein had managed to gain the upper hand in the battle, and began a brutal counter-offensive characterised by the arbitrary killing of civilians, with government tanks reportedly firing at buildings and civilians and Republican Guardsmen engaging in massacres against the civilian population.

Großer Preis von Belgien 2010

Der Große Preis von Belgien 2010 fand am 29. August auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in Spa statt und war das 13. Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2010.

Nach dem Großen Preis von Ungarn führte Mark Webber die Fahrerwertung mit vier Punkten vor Lewis Hamilton und mit zehn Punkten vor Sebastian Vettel an. Red Bull-Renault führte in der Konstrukteurswertung mit acht Punkten vor McLaren-Mercedes und mit 74 Punkten vor Ferrari.

Der Renault R30 wurde um einen F-Schacht erweitert.

Mit Michael Schumacher (sechsmal) und Felipe Massa (einmal) traten zwei ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an.

Im ersten freien Training, das auf nasser Strecke stattfand, erzielte Fernando Alonso die schnellste Runde. Hamilton belegte vor Robert Kubica den zweiten Platz. Im zweiten freien Training, das unter abtrocknenden Bedingungen ausgetragen wurde, behielt Alonso die Spitzenposition vor Adrian Sutil und Hamilton. Das dritte freie Training fand zunächst unter trockenen Bedingungen statt. Gegen Ende des Trainings fing es allerdings an zu regnen. Die schnellste Zeit erzielte Webber auf der trockenen Strecke. Hamilton und Vettel belegten die Plätze zwei und drei.

Das erste Qualifying-Segment wurde bereits nach zwei Minuten unterbrochen, da Witali Petrow ausgangs der elften Kurve auf den Randstein, der im Gegensatz zur Strecke noch nass war, kam, und sich von der Strecke drehte. Zum Neustart gingen alle Piloten sofort wieder auf die Strecke, da Regen für die nächsten Minuten angekündigt war. Nach einer Runde, in der sich einige Piloten aufgrund des anfangenden Regens drehten, wurde die Strecke so nass, dass alle an die Box mussten um auf Intermediates zu wechseln. Es regnete zwar nicht mehr, aber die Strecke war noch an einigen Stellen nass, sodass die Piloten erst am Ende wieder auf Slicks wechselten. Nico Rosberg kam am besten mit den Bedingungen zurecht und erzielte die schnellste Runde. Neben Petrow schieden Lucas di Grassi und Jarno Trulli sowie die HRT- und Sauber-Piloten, die beide in derselben Kurve von der Strecke abflogen, aus.

Im zweiten Abschnitt der Qualifikation regnete es nicht mehr und es waren nur noch wenige Teile der Strecke feucht. Hamilton erzielte unter diesen Bedingungen die Bestzeit. Timo Glock, Heikki Kovalainen und Vitantonio Liuzzi sowie die Toro-Rosso- und Mercedes-Piloten schieden aus. Im dritten Segment erzielte Webber die schnellste Runde und sicherte sich die Pole-Position vor Hamilton und Kubica. Da es zum Ende wieder leicht zu regnen anfing, konnte kein Pilot mehr die Zeit von Webber fahren.

Rubens Barrichello qualifizierte sich als Siebter in Belgien zum 300. Mal für einen Grand Prix. Da er bei zwei Rennen beim Start zur Einführungsrunde stehen blieb, muss er aber noch zwei weitere Rennen auf seinen 300. Start warten.

Der Start zum Großen Preis von Belgien fand unter trockenen Bedingungen statt. Webber, der auf der Pole-Position stand, kam nicht gut weg und fiel auf den fünften Platz zurück. Hamilton startete besser und übernahm die Führung vor Kubica und Button. Während der ersten Runde hatte es in den letzten Kurven angefangen leicht zu regnen. Die Strecke war daher in der Bus-Stop-Schikane feucht und mehrere Fahrer verpassten den Bremspunkt. Dabei fuhr Barrichello Alonso ins Heck und drehte den Ferrari-Piloten. Während Alonso nach einem Boxenstopp weiterfuhr, war das Rennen für Barrichello, der den Unfall verursacht hatte, beendet.

Nachdem Button an Kubica vorbei den zweiten Platz eingenommen hatte, kam das Safety Car auf die Strecke um den Williams von Barrichello bergen zu können. Während der Safety-Car-Phase hörte der Regen in dem Streckenabschnitt wieder auf, und die Strecke trocknete schnell wieder ab. Alonso, der nach der Kollision auf Intermediates gewechselt hatte, kam nach dem Neustart erneut an die Box, um wieder auf Slicks zu wechseln. Beim Restart behielt Hamilton die Führung. Kubica verlor allerdings seinen dritten Platz an Vettel. Nach fünf Runden war das Rennen für Bruno Senna, der nach einem Dreher mit einem Aufhängungsschaden an der Box aufgab, beendet.

An der Spitze setzte sich Hamilton von seinem Teamkollegen, dessen Frontflügel leicht beschädigt war, ab. Button plante den Frontflügel beim Pflichtboxenstopp zu wechseln und blieb auf der Strecke. Vettel holte auf Button auf und setzte ihn unter Druck. Währenddessen arbeiteten sich die Mercedes-Piloten und Alonso wieder weiter nach vorne. Während die Mercedes-Piloten von hinten ins Rennen gehen mussten, war Alonso durch seine zwei Boxenstopps am Ende des Feldes zurückgefallen, und musste einige Piloten überholen. Allerdings kam Rosberg nicht durchgängig nach vorne. Petrow, der auch von weiter hinten starten musste, attackierte ihn auf der Kemmel-Geraden und überholte ihn nach Les Combes. Rosberg verlor dabei etwas Schwung und wurde in der Malmedy von seinem Teamkollegen Schumacher überholt, wobei es zu einer kleinen Berührung zwischen den Teamkollegen kam.

Während sich hinter Button eine kleine Gruppe von Fahrzeugen bildete, fing es im hinteren Teil der Strecke erneut an leicht zu regnen. Nachdem Vettel ausgangs der Blanchimont dicht hinter Button lag, versuchte er ein Überholmanöver. Dabei verlor der Red-Bull-Pilot die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal in den Kühler von Buttons McLaren. Vettel war in der Lage nach einem Boxenstopp weiterzufahren, Button musste das Rennen auf der Stelle beenden. Den zweiten Platz übernahm Kubica.

Nach dem Boxenstopp von Vettel, lag er hinter Liuzzi und überholte ihn nach der Bus-Stop-Schikane. Der Italiener konterte allerdings und überholte den Red-Bull-Piloten auf der Kemmel-Geraden zurück. Zu weiteren Positionskämpfen zwischen den beiden kam es aber zunächst nicht, da Vettel für seine Kollision mit Button eine Durchfahrtsstrafe erhielt.

Nachdem die führenden Piloten ihren Boxenstopp absolviert hatten, änderte sich nichts an der Reihenfolge und Hamilton vergrößerte seinen Vorsprung eher weiter. Vettel hatte seinen Rückstand auf Liuzzi nach einigen Runden bereits wieder aufgeholt und es kam erneut zum Duell zwischen den beiden. Diesmal ging Vettel zwar an Liuzzi vorbei, allerdings berührte der Italiener ein Hinterrad Vettels und der Reifen erlitt einen Schaden. Da sich der Zwischenfall in der letzten Kurve ereignete und er somit eine komplette Runde mit defektem Reifen zurück zur Box fahren musste, verlor Vettel viel Zeit.

Zehn Runden vor Rennende fing es wieder an zu regnen. Diesmal war der Regen aber so stark, dass alle Piloten auf Intermediates oder Regenreifen wechseln mussten. Die vier führenden Piloten blieben am längsten draußen und Hamilton hätte beinahe mit dieser Strategie alles verloren, da er ins Kiesbett rutschte. Er konnte es aber wieder verlassen und behielt seine Führung dank des größeren Vorsprungs auf Kubica. Diesmal kam es an der Box zu Verschiebungen, da Red Bull mit einem schnellen Boxenstopp Webber ermöglichte an Kubica vorbeizuziehen. Die Strategie der Mercedes-Piloten, die ihren Pflichtboxenstopp mit dem Wechsel auf Regenreifen verbanden, ging auf und beide Piloten lagen auch nach dem Boxenstopp im vorderen Mittelfeld.

Kurz vor Rennende kam es noch einmal zu einer Safety-Car-Phase, da sich Alonso gedreht hatte, und nach einem Einschlag in die Begrenzung wieder zurück auf die Strecke gedreht war. Hamilton verteidigte beim Restart allerdings souverän seine Führung. Zwischen den Mercedes-Piloten kam es nochmal zum teaminternen Duell und Rosberg ging an Schumacher vorbei. Das Manöver ereignete sich an derselben Stelle, wie das erste Duell der beiden Rennfahrer.

Schlussendlich gewann Hamilton mit einem Start-Ziel-Sieg zum dritten Mal in der Saison einen Grand Prix. Webber kam als Zweiter ins Ziel. Für Robert Kubica war es der letzte Podestplatz in seiner Formel-1-Karriere. Massa, der ein unspektakuläres, aber fehlerfreies, Rennen fuhr, beendete das Rennen auf dem vierten Platz vor Sutil. Auf den Plätzen sechs und sieben kamen Rosberg und Schumacher ins Ziel. Während Rosberg sich im Rennen um acht Plätze verbessert hatte, machte Schumacher sogar 14 Positionen. Die weiteren Punkte gingen an Kamui Kobayashi sports direct kids football socks, Petrow und Liuzzi, der von einer nachträglich verhängten 20-Sekunden-Strafe gegen Jaime Alguersuari, der eine Schikane ausgelassen hatte, profitierte.

In der Fahrerweltmeisterschaft wechselte die Führung wieder zu Hamilton. Webber belegte den zweiten Gesamtrang. Bei den Konstrukteuren holte McLaren-Mercedes zwar auf Red Bull-Renault auf, der Konstrukteur behielt aber die erste Position.

1 Michael Schumacher erhielt beim letzten Grand Prix eine Strafversetzung um 10 Plätze für dieses Rennen, da er Rubens Barrichello abgedrängt hatte.

2 Nico Rosberg wurde nach einem Getriebewechsel um fünf Positionen nach hinten versetzt.

3 Timo Glock wurde wegen Behinderns von Sakon Yamamoto um fünf Positionen nach hinten versetzt.

4 Sébastien Buemi wurde wegen Behinderns von Nico Rosberg um drei Positionen nach hinten versetzt.

5 Pedro de la Rosa wurde auf den letzten Platz nach hinten versetzt, weil er vor dem Rennen bereits den neunten Motor der Saison in seinen Sauber C29 eingebaut bekommen hat. Es sind nur acht Motoren pro Fahrer für die Saison erlaubt.

Die ersten zehn des Rennens bekamen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e).

1925 | — | 1930 | 1931 | — | 1933 | 1934 | 1935 | — | 1937 | — | 1939 | — | 1946 | 1947 | — | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | — | 1958 | — | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | — | 1970 | — | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | — | 2004 | 2005 | — | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013&nbsp teal football socks;| 2014 | 2015 | 2016

Bahrain | Australien | Malaysia | China | Spanien | Monaco | Türkei | Kanada | Europa | Großbritannien | Deutschland | Ungarn | Belgien | Italien | Singapur | Japan | Korea | Brasilien | Abu Dhabi

Françoise Dureau

Aidez à ajouter des liens en plaçant le code [[Françoise Dureau]] dans les articles .

Améliorez sa vérifiabilité en les associant par des références à l’aide d’appels de notes.

Francoise Dureau, née le 20 août 1957, est une géographe et démographe française. Membre du laboratoire MIGRINTER et directrice de recherche honoraire à l’IRD (Institut de recherche pour le développement), elle a aussi été responsable scientifique du projet METAL. Ses thèmes de recherche concernent les dynamiques urbaines et la mobilité spatiale des populations.

Françoise Dureau fut cartographe à l’Institut national d’études démographiques à Paris de 1978 à 1979. Elle y réalisa des cartes thématiques dans le cadre d’un programme de recherche sur les migrations rurales. Elle a participé aux études pluridisciplinaires d’aménagement du territoire au Ministère du Plan et de l’Industrie à Abidjan, Côte d’Ivoire. Elle a été notamment responsable de la réalisation de cartes thématiques (1980-1983). Elle intègre alors l’Orstom/IRD (Institut de recherche pour le développement) en Équateur et Colombie afin d’étudier les dynamiques urbaines dans les pays en développement. Entre 2002 et 2007, elle est détachée au département de géographie de l’université de Poitiers, en tant que professeure ; elle enseigne alors la géographie de la population, la géographie des mobilités, la géographie urbaine et l’analyse spatiale. Elle redevient ensuite directrice de recherche à l’IRD avant de prendre sa retraite de l’IRD en 2011. Depuis lors, elle continue d’enseigner à l’Université de Poitiers (Master 2 Migrations internationales ; direction de thèses) et de participer aux recherches menées à Migrinter.

Ses principales activités de recherche portent sur les mobilités spatiales des populations citadines et la transformation des territoires métropolitains. Elle s’est spécialisée sur les dynamiques urbaines dans les pays du Sud et s’est investie dans le développement de méthodes de production et d’analyse de l’information sur les populations urbaines: méthode de sondage aréolaire sur image satellite, recueil d’information sur la mobilité spatiale et analyse des mobilités dans des contextes urbains en mutation. Elle a analysé des pratiques de mobilité spatiale des populations en Côte d’Ivoire, puis en Équateur et en Colombie.

Une analyse de l’article&nbsp wholesale childrens socks;: « les nouvelles échelles de la ségrégation à Bogota » permet d’illustrer ses travaux. Dans cet article, l’auteur distingue différentes échelles de ségrégation à Bogota :

– échelle métropolitaine, dans un contexte de croissance démographique et de raréfaction de terres constructibles, on observe une poursuite et une exacerbation des divisions sociales internes au District de Bogota. La ségrégation socio-spatiale opposant le nord et le sud s’intensifie sous des déplacements résidentiels internes au territoire métropolitain, la mixité sociale continuant néanmoins de subsister dans certains espaces publics. Aux conjuntos cerrados (ensembles résidentiels fermés surveillés, souvent habités par les classes moyennes et aisées), s’opposent les quartiers d’autoconstruction habités par les familles à bas revenus. À une échelle locale, de nouvelles cohabitations entre groupes sociaux font leur apparition à travers différents processus, en particulier l’apparition d’enclaves de classes moyennes dans les quartiers populaires de la banlieue sud ; le fractionnement géographique et la diversification des quartiers populaires produits illégalement ; et le changement de statut de certains quartiers péricentraux. Ces proximités se traduisent soit par de nouvelles relations entre quartiers proches lime juice squeezer, soit au contraire par des fermetures et de fortes tensions.

– à l’échelle socio-économique, les revenus des ménages conditionnent largement le lieu de résidence et l’accès aux ressources urbaines localisées à partir du logement. La ségrégation s’exprime aussi en terme démographiques : la densité, l’âge des habitants ainsi que la composition des ménages varient fortement au sein de l’espace métropolitain : on note ainsi que les plus jeunes sont plutôt plus nombreux dans les quartiers populaires du sud, tandis que la population âgée est plus présente dans les espaces centraux. La dimension culturelle, enfin, s’exprime à travers un processus d’agrégation des migrants de même origine qui aboutit à la production de quartiers communautaires..

Liz Funk

Elias Calvin “Liz” Funk (October 28, 1904 – January 15, 1968) was a Major League Baseball center fielder who played four seasons in the Major Leagues.

Born in La Cygne, Kansas, Funk attended the University of Oklahoma from 1923 to 1928.

Funk debuted with the New York Yankees on April 26, 1929. He only played in one game for the Yankees and did not even have a plate appearance in that game. Funk played most of the 1929 season in the Pacific Coast League.

In 1930, Funk had a very promising rookie season with the Detroit Tigers. He played in 140 games as the Tigers’ starting center fielder. He hit for a .279 batting average with a .389 slugging percentage, 74 runs bag phone cell phone, 145 hits, 21 doubles meat tenderizer enzyme, 11 triples, 4 home runs, 65 RBIs, and 12 stolen bases. His 23 sacrifice hits were third best in the American League, and he was also among the league leaders in being hit by a pitch with 5. Funk also had a strong year playing center field in 1930 for Detroit, with 354 putouts, 8 assists, 4 double plays, and a .965 fielding percentage. His Range factor in 1930 was 0.65 points above the league average.

Despite the strong rookie season, Funk did not play in the major leagues in 1931.

In 1932, Funk resurfaced after the Chicago White Sox acquired him from Louisville Colonels in the American Association. In need of a leadoff hitter in 1932, the White Sox liked Funk’s speed. Funk played in 122 games as the White Sox’ starting center fielder in 1932. Funk continued with strong fielding numbers in 1932, collecting 318 putouts waterproof sports bag, 14 assists, and 4 double plays. Once again, his Range factor of 2.77 was significantly higher than the league average of 2.28 meat tenderizer liquid. Aa hitter, Funk had a good year with the Sox, but not as strong as his rookie year in Detroit. While his 17 stolen bases was 5th best in the American League, he was also No. 2 in the league with 15 times caught stealing.

In 1933, Funk played in only 10 games for the White Sox, with his last major league appearance on May 20, 1933.

Funk died in 1968 at age 63 in Norman, Oklahoma. He is buried in Fairlawn Cemetery in Oklahoma City, Oklahoma.

Ludovico di Varthema

Ludovuico di Varthema (circa 1468-1517) was een Italiaanse reiziger, bekend vanwege zijn bezoek aan de (voor christenen) verboden stad Mekka en aan de Molukken. Hij geldt in beide plaatsen als de eerst bekende bezoeker uit christelijk Europa.

Di Varthema vertrok in 1502 vanuit Venetië en reisde via Egypte naar Syrië. Daar deed hij zich voor als een Mammeluk onder de naam Yunas (Jona), en trad toe tot een Mammelukkenescorte van een karavaan van pelgrims naar Mekka (zie hadj). Hij was de eerste Europeaan die de heilige steden Mekka en Medina bezocht. Voor het vertrek vanuit Mekka terug naar Damascus deserteerde hij uit zijn Mammelukkengroep. Hij trok naar de havenstad Djedda, waar hij zich verborg tussen de bedelaars in een moskee design custom football uniforms, en voer vandaaruit naar Aden.

In Aden werd hij als christenspion gearresteerd juventus football shirt, maar uiteindelijk weer vrijgelaten. Hij trok door Zuid-Arabië, bezocht Oost-Afrika en Oman, en trok door Perzië van Hormuz naar Herat. Hij wilde Samarkand bereiken, maar dat mislukte, en via Shiraz keerde hij terug naar Hormuz, waar hij aanmonsterde op een schip naar India lemon press.

Hij bezocht diverse steden en gebieden in India, en trok daarna verder oostwaarts, al zijn sommige geleerden van mening dat het deel van de reis ten oosten van India een fabricatie is. Naar eigen zeggen bezocht hij Maleisië, Bengalen, Birma, Sumatra, Banda, de Molukken en Java. Hij is hiermee de eerste Europeaan die de Specerijeneilanden bezocht.

Terug in India diende Di Varthema 18 maanden onder de Portugezen als soldaat en handelaar, en hij keerde met een Portugees schip rond Afrika naar Lissabon terug. De Itinerario van Di Varthema (1510) was een belangrijke bron voor de Europese kennis over Azië. Het was het eerste gedrukte Europese boek dat Zuidoost-Azië beschreef.